Privacy Policy

Admin

Chào mừng bạn đến với trang web https://thuchoi.net/ . Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ thông tin này một cách an toàn và đáng tin cậy. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email và các thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp tự nguyện khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp cho bạn thông tin cập nhật và thông báo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để tương tác với bạn và giải quyết các yêu cầu mà bạn gửi đến chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã thiết lập các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi bạn đã đồng ý với chúng tôi làm như vậy.

4. Quyền Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.

5. Sự Thay Đổi của Chính Sách

Chúng tôi giữ quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Đề nghị bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới.

Chúng tôi rất đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết lập để đảm bảo bạn có trải nghiệm an toàn và đáng tin cậy khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chia sẻ: