Home » Tại sao mức chất lượng chấp nhận được (AQL) lại quan trọng

Tại sao mức chất lượng chấp nhận được (AQL) lại quan trọng

Mức Chất lượng Chấp nhận được (AQL) là một quy trình lấy mẫu theo tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế để đánh giá chất lượng của một sản phẩm găng tay đã hoàn thành. AQL đo lường chất lượng bằng cách xác định số lượng khuyết tật cao nhất được chấp nhận trong một lựa chọn ngẫu nhiên của lô sản phẩm găng tay. AQL càng thấp thì chất lượng càng tốt và ít có khả năng bị lỗi. Tìm kiếm các dấu hiệu AQL để chứng nhận chất lượng găng tay của bạn, vì chất lượng thấp có nghĩa là có nhiều khuyết tật và vi cấu tạo có nguy cơ cao hơn khiến nhân viên y tế tiếp xúc với mầm bệnh .

AQL là sự đạt / không đạt của cỡ mẫu găng tay được xác định trước được chọn ngẫu nhiên từ một lô găng tay. Bằng cách xem xét các tiêu chuẩn găng tay phẫu thuật và kiểm tra quốc tế, hoặc trong trường hợp này, một tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn do Ansell đưa ra, bạn có thể chọn găng tay đảm bảo chất lượng cao nhất và bảo vệ bạn tốt nhất.

Hiểu các Tiêu chuẩn Găng tay Phẫu thuật và Kiểm tra Quốc tế xác định AQL và phương pháp đo chất lượng găng tay.
Tag: